TU Delft

Voorlopig nog geen werk van de TU Delft beschikbaar gesteld. In de planning: link naar mijn bachelorscriptie.

Middelbaar onderwijs.

Voorlopig geen lesaantekeningen of ander materiaal beschikbaar. Zodra iets in de planning of beschikbaar is, staat dat hier.

Overig materiaal

Ik heb een oefensysteem gemaakt voor Morse code. Hiertoe moest ik mij verdiepen in WebAudio (Javascript) om geluiden te produceren. Ik heb er een quiz-vorm van gemaakt. Voor ieder goed woord krijg je 1 punt en voor iedere fout worden 5 punten afgetrokken. Je kunt de snelheid (WPM) aanpassen. Momenteel toetst dit de 100 meest gebruikte Engelse woorden. Klik op het tekstveld en gebruik de CMD of WIN toets om het eerste woord te spelen.Score: